Reka Bentuk dan Senibina - Pemilihan dan contoh idea